Nellyo.wordpress.com | 19.03.2017 08:41:00 | 52

Съд на ЕС: отново TV2/Danmark: финансиране на обществена телевизия


Стана известно решението на Съда на ЕС по дело C‑660/15 P с предмет жалба на Viasat Broadcasting UK Ltd, установено в Лондон (Обединеното кралство), като другите участници са Европейска комисия,  ответник в първоинстанционното производство, Кралство Дания и TV2/Danmark A/S. В състава на Съда (първи състав) участва и Aл. Арабаджиев. Viasat иска отмяната на решението на Общия съд […]

Прочети цялата публикация