Nellyo.wordpress.com | 19.05.2017 07:15:03 | 57

Съд на ЕС: за публичното разгласяване по жичен и безжичен път


Стана известно решение на Съда на ЕС по дело C‑138/16 с предмет преюдициално запитване, отправено   в рамките на производството по дело Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) срещу Zürs.net Betriebs GmbH. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуване на член 3, параграф 1 и на член 5 от Директива 2001/29/ЕО – Zürs.net […]

Прочети цялата публикация