Capital.bg Политика | 17.07.2017 11:52:00 | 53

Община Елхово търси строител за пречиствателна станцияОбщина Елхово обяви поръчката си за строителство на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и рехабилитация и доизвграждане на ВиК мрежата в града. Тя е част от големите водни проекти за настоящия програмен период по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), които строителният бранш очаква. Над 2,3 млрд лв. са насочени към изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 хил. жители по програмата.
Поръчката е на обща стойност 14.8 млн.лв без ДДС и е разделена на две позиции,...

Прочети цялата публикация