БНР | 17.07.2017 12:39:34 | 45

ЕК призова 28-те държави за повишаване на пенсионната възраст


През следващите 40 години трудоспособното население в Европа ще намалява драстично, предупреди в доклад Европейската комисия. Това означава, че в бъдеще ще има по-малко хора, които да плащат социалноосгурителни вноски, отколкото е броят на пенсионерите. 

За да се запази стабилността на пенсионните системи институцията призова 28-те държави за повишаване на пенсионната възраст, стана ясно от комисаря по социалните въпроси Мариан Тейсен:

В момента средно 4 души работят, за да издържат един пенсионер. През 2060г този брой ще падне наполовина – за всеки пенсионер ще работят едва двама души. Това означава, че трябва да ангажираме повече хора на пазара на труда. Трябва да дадем възможност на гражданите които живеят по-дълго и са в добро здраве, да работят по-дълго. В противен случай ще имаме проблеми с финансирането на пенсионните системи и други пера на социалното осигуряване.

ЕК препоръчва също на правителствана национални мерки за насърчаване на раждаемостта и прием на мигранти.


Прочети цялата публикация