Nellyo.wordpress.com | 13.09.2017 10:52:23 | 51

ЕСПЧ: за забраната за огласяване на резултатите от електорални проучвания


Съдът за правата на човека се произнесе по жалбите на гръцки граждани срещу прието в Гърция законодателно решение, според което  публикуването и разпространението от медиите на резултатите от  проучвания на намеренията за гласуване са забранени за определен срок преди избори и референдуми.  Законът предвижда  глоби в размер от 30 000 до 300 000 евро (EUR) […]

Прочети цялата публикация