Nellyo.wordpress.com | 11.11.2017 07:02:36 | 67

Съд на ЕС: финансиране на обществена телевизия, приходите от реклама, казусът TV2 Danmark


I Публикувано е решение по делото C‑649/15 P TV2/Danmark A/S  срещу Европейска комисия. С жалбата си TV2/Danmark   иска частична отмяна на решението на Общия съд, с което той отменя Решение 2011/839/ЕС на Комисията относно мерките, приведени в действие от Дания (C 2/03) за TV2/Danmark в частта, в която Комисията е приела, че приходите от реклама  […]

Прочети цялата публикация