Cross.bg | 12.01.2018 19:00:00 | 261

Местата за настаняване намаляват, но се реализират много повече нощувки


През ноември 2017 г. в страната са функционирали 1 787 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.3 хил., а на леглата - 106.3 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.3%, а на леглата в тях - с 0.6%, сочат изсчисленията на Националния статистически институт. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември2017 г., е 711.3 хил., или с 10.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 17.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. През ноември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 29.1% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.9 и 33.5%. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2017 г. се увеличава със 7.4% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 371.6 хил., като е регистрирано увеличение с 9.5% при българите и с 2.1% при чужденците. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2017 г., са 270.8 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 100.8 хил., като 68

Прочети цялата публикация