Cross.bg | 19.01.2018 12:20:00 | 79

Европейската комисия готви ДДС реформа


Европейската комисия предложи нови правила, които дават повече гъвкавост на държавите членки да определят ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС) и създават по-благоприятна данъчна среда за растежа на МСП. Днешните предложения са последните стъпки от основното преразглеждане на правилата за ДДС от страна на Комисията. Създаването на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС ще намали драстично измамите с ДДС, в резултат на които ЕС губи ежегодно 50 милиарда евро, като същевременно ще окаже подкрепа на предприятията и ще обезпечи приходите на правителствата. Общите за ЕС правила за ДДС, договорени от всички държави членки през 1992 г., вече не са актуални и са твърде ограничителни. Те позволяват на държавите членки да прилагат намалени ставки на ДДС само за няколко отрасъла и продукта. Същевременно за страните от ЕС ставките на ДДС са полезен инструмент, с помощта на който те могат да преследват някои от своите политически цели. Сега Комисията е на път да изпълни обещанието си да даде на държавите членки повече свобода при определянето на ставките. Страните ще станат по-равнопоставени, що се отнася до някои действащи изключения от правилата, познати като „дерогации в областта на ДДС". Днес Комисията търси и разрешение на проблема на по-малките дружества, страдащи от несъразмерно високи разходи за привеждане в съответствие с изискванията за ДДС

Прочети цялата публикация