Nellyo.wordpress.com | 10.03.2018 21:20:11 | 108

#CensorshipMachine: отново за чл.13 от проекта за директива за авторското право


  В ход е ревизията на правната рамка на авторското право в ЕС. Един от спорните текстове е на чл.13 – според вносителя Член 13 въвежда задължение за доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват достъп до тях, да прилагат подходящи и […]

Прочети цялата публикация