Cross.bg | 13.03.2018 12:23:01 | 80

Хармонизиране на техническите правила за превозните средства се обсъжда на световен форум


Изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация" Красимир Сребров присъства на Световния форум за хармонизация на правилата за превозните средства. Събитието се провежда в периода от 13 до 16 март 2018 г. в Женева, Швейцария. В международната среща участват представители от 87 страни, сред които всички държави членки на ЕС, както и Русия, Украйна, Беларус, Турция, САЩ, Канада, Австралия, Китай, Япония, Южна Корея, Индия и др. По време на заседанията се разглеждат предложения за изменение на различни правила от спогодбата, която регламентира техническите предписания, оборудването и частите, които могат да бъдат монтирани в превозните средства. На срещите се обсъждат идеи за приемане на еднакви предписания за периодичните технически прегледи и за взаимното им признаване, както и промяна на изискванията към оборудването, обучението на техническите специалисти и контрола на пунктовете. Спогодбата се разработва и изменя на международно равнище от Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН). С нея се координират изискванията и се отстраняват техническите пречки пред търговията с моторни превозни средства между договарящите страни, сред които е и България. Това гарантира осигуряването на висока степен на безопасност и опазване на околната среда

Прочети цялата публикация