Cross.bg | 13.03.2018 18:58:00 | 129

Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро се одобряват по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.“


МРРБ е домакин на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за транснационално сътрудничество. Нови 54 проекти за 73.5 млн. евро по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г." ще бъдат одобрени по време на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за транснационално сътрудничество, което се провежда днес и утре в София. Заседанието бе открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която представлява националния партниращ орган. Проектите са по третата покана за набиране на предложения по програмата. Девет от одобрените проекти са с участието на България, като в осем от тях страната ни е пълноправен партньор, а в един е водещ. Предстои да се подпишат договори за тяхното изпълнение.  Българска мениджмънт асоциация e партньор по проекта „BioGov", насочен към обучение и обмяна на опит на експерти за подобряване на политиките в областта на опазването на природното и културно наследство. Сдружение „Бизнес Агенция" е партньор в проекта „Devise", по който се предвижда да се увеличи потенциала на малките и средни предприятия в областта на цифровите технологии като средство за конкурентоспособност. Българска асоциация по рециклиране е част от проекта „CircPro", който ще популяризира циркулярно възлагане на обществени поръчки по опита на скандинавските страни

Прочети цялата публикация