Nellyo.wordpress.com | 14.04.2018 20:33:28 | 280

EС: лични данни на пътниците, писмо на WG29


Личниет  данни на пътниците (PNR) са сложен въпрос, изискващ повишено внимание поради различната степен на защита на личните данни в ЕС и в трети страни. На 26 юли 2017 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) констатира в своето становище 1/2015 по повод  споразумението ЕС – Канада за PNR, че то   е частично несъвместимо с […]

Прочети цялата публикация