Cross.bg | 16.04.2018 12:58:00 | 193

Банки за развитие от Цeнтрална и Източна Европа и Балканите ще си сътрудничат за развитието на инфраструктурата в региона


Министър-председателят Бойко Борисов ще открие форума „Инфраструктура за растеж“, който събира на 17 април в София представители на европейски финансови институции, национални и международни  банки за развитие, водещи политици и финансисти. Българската банка за развитие инициира  дискусията за по-ефективно използване на  европейските средства, Фонда за стратегически инвестиции (Плана „Юнкер“) и ресурсите на националните банки за развитие месец преди срещата на високо ниво за Западните Балкани на 17 май.  Ще бъдат обсъдени три основни теми: как да работим с „Плана Юнкер“, за да преодолеем недостатъчните инвестиции, особено в инфраструктурата, как да финансираме свързващата инфраструктура и каква да е ролята на банките за развитие. Ще се търсят нови форми за обединение  на националните, европейските и външните финансови ресурси, за да бъдат осъществени най-важните проекти за свързаност и растеж в региона.  Правителствата и инвеститорите имат нужда от нови финансови модели, за да осигурят финансирането на национални и свързващи инфраструктурни активи. Включването на ключовите финансови институции за  намиране на това решение ще помогне съществено. Чрез традиционни и нови механизми за кредитиране  като дългосрочни заеми, гаранции, кредитни улеснения, структурирано финансиране, частни финансови инициативи на капиталовите пазари и др

Прочети цялата публикация