24chasa | 19.04.2018 14:05:00 | 177

Арх. Здравков: По три начина е оказван натиск върху инвеститори от "Младост"


Сигналите от страна на инвеститори за неспазване на срокове от районната администрация на "Младост" са в три посоки - необявяване на разрешение за строеж, което е издадено от главния архитект, незаверяване на планове за безопасност и планове за управление на отпадъци, както и неспазване на процедурите по обявяване на градоустройствен план.

Прочети цялата публикация