Nellyo.wordpress.com | 15.05.2018 11:18:41 | 85

КЗЛД: Информационно-разяснителни материали по Регламент 2016/679 (GDPR)


Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защитата на данните) Насоки на Европейската комисия относно предстоящите нови правила за защита на данните Насоки от Работна група по чл. 29 с оглед на началото на прилагането на Общия регламент за защита на данните Десет практически стъпки за прилагане на Регламент 2016/679 (актуализиран и допълнен […]

Прочети цялата публикация