Nellyo.wordpress.com | 16.05.2018 09:07:16 | 170

Съвет на Европа: Състояние на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона (5-ти доклад)


Публикуван е пореден 5-ти доклад Състояние на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона на генералния секретар на Съвета на Европа. Както и при предишните доклади, петте глави са посветени на основни елементи на демокрацията: ефективни, безпристрастни и независими съдебни системи; свобода на изразяване; свобода на събранията и свобода на сдружаване; демократични институции; социално […]

Прочети цялата публикация