Nellyo.wordpress.com | 16.05.2018 12:11:05 | 322

Съд на ЕС: предоставяне на потребителски данни на полицията – кога?


Известно е Заключението на Генералния адвокат по дело  C‑207/16 въз основа на преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Tarragona (съд на провинция Тарагона, Испания). Запитването се отнася до тълкуването на понятието „тежки престъпления“ по смисъла на практиката на Съда, установена с решение Digital Rights Ireland и решение Tele2 Sverige и Watson  – в които […]

Прочети цялата публикация