Mvr.bg | 17.05.2018 14:04:09 | 191

Първият випуск на „Детско полицейско управление“ завърши обучението си

Първи в Габровска област получиха „дипломи“ малките доброволци от Детското полицейско управление към СУ „Васил Левски“ в Севлиево. Официалната церемония се състоя в салона на местното полицейско управление. Началникът на Районното управление главен инспектор Цветомир Цонков и заместник-директорът на училището Галя Христова връчиха на „зрелостниците“ сертификати за успешно завършено обучение по националната програма за ранна превенция на подрастващите. Четвъртокласниците бяха поздравени и от техните обучители – старши инспектор Иван Ботев, отговарящ за цялостната подготовка на децата, Михаил Ботев – инспектор „Детска педагогическа стая“, водещ обучението по полицейска лична защита, и от техния училищен ръководител  Евгени Иванов. В рамките на две учебни години малките полицаи с желание и нестихващ интерес придобиваха знания и умения по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата, с начините за оказване на първа долекарска помощ, с вредите от употребата на алкохол и цигари, и беседваха по въпроси за социалното общуване, работата в екип, агресията и толерантността и т.н. В края на програмата те положиха изпит в две части – теоретическа и практическа, като показалите най-добри резултати бяха отличени с грамоти. Всяко дете получи диск със снимки от занятията, проведени през двете учебни години.

В последния ден от пилотното издание на програма „Детско полицейско управление“, зрелостниците от първия випуск оставиха своите послания  в „Книга на доброволеца от Детско полицейско управление“.

Предстои провеждането на церемонии по изпращане на първите зрелостници и в останалите общини, като в Габрово тържеството ще се състои утре, 18 май, в сградата на ОДМВР-Габрово.

Прочети цялата публикация