Nellyo.wordpress.com | 12.06.2018 08:19:41 | 120

Културното наследство в политиките на ЕС


В Официален вестник на ЕС: Заключения на Съвета относно извеждането на преден план на културното наследство в политиките на ЕС В своите заключения от 14 декември 2017 г.  Европейският съвет призова държавите членки, Съвета и Комисията, в съответствие с областите им на компетентност, да продължат работата, с оглед да се възползват от предлаганата от Европейската […]

Прочети цялата публикация