frognews.bg Свят | 16.07.2018 13:49:01 | 91

Отпадат 6 от най-масовите хартиени удостоверения за гражданите и бизнеса


Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не се изискват от гражданите и бизнеса, а данните за тях се проверяват служебно. Справките се извършват само по електронен път чрез достъп на служителите до основните регистри, сред които Търговския, Имотния, БУЛСТАТ, Регистъра на задълженията към митническата администрация и др.

Прочети цялата публикация