Nellyo.wordpress.com | 19.07.2018 18:50:29 | 236

Нарушения на задължения, произтичащи от правото на ЕС: България


Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите от ЕС, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията спрямо България към месец юли 2018 г.  са в следните области: Цифров единен пазар Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма до България и още 16 държави членки с цел осигуряване на пълното транспониране […]

Прочети цялата публикация