Autoplanet1.com | 14.09.2018 12:29:27 | 128

Отворена е ценовата оферта за проектиране и строителство на 7,5 км от път IІI-8611 Белица - Загражде


Една е отворената ценова оферта в обществената поръчка за избор на изпълнител за извършването на проучвателно-проектантски работи и строителството на 7,5 км от път III-8611 Белица - Загражден от км 10+430 до км 18+000. Проектът ще се изпълни със средства...

Прочети цялата публикация