Cross.bg | 19.09.2018 12:45:00 | 86

Премиера за България на изцяло новия Audi Q8


 ·      Визуални технологии подсилват силата на преживяното ·      Моделът вече е наличен в дилърската мрежа на Порше БГ ·      Първите продажби са факт Новият Audi Q8 бе представен пред 500 гости, сред които клиенти, любители на марката, партньори и медии в Интер Експо Център, с невиждана до този момент интерактивна демонстрация. Инсталацията бе основана на научното разбиране за измеренията и в частност за „осмото“ измерение – съвкупност от всички възможности, съществуващи във всички измерения. Анимации, създадени с ефект на дълбочинно въздействие, пренесоха гостите в един различен свят, в който те самите бяха активни действащи лица. Те можеха да си взаимодействат с интерактивната среда, която реагираше на техните движения и допир. Посетителите на събитието имаха възможността да променят сами материята, да забавят потока на времето и да променят хода на анимацията, създавайки различни и непредвидими комбинации от форма, цвят и движение, потапяйки се в атмосферата на  истинската научна фантастика. Именно тази динамичност и интеракция е олицетворение на автомобила в днешно време

Прочети цялата публикация