Cross.bg | 11.10.2018 14:26:00 | 97

Жители на Разград подкрепиха социалните мерки, предложени във "Визия за България"


 Офицерите и сержантите  от запаса повдигнаха въпроса за военната подготовка на младите хора Преизчисляването на пенсиите и защитата на възрастните хора бяха основните теми, които поставиха представителите на пенсионерските клубове в Разград на среща с народните представители Виолета Желева, Димитър Данчев, Денчо Бояджиев и  Веска Ненчева . Възрастните хора коментираха, че е  несправедливо да работиш 40 години , а пенсията ти да е 205 лв, при 200 лв. минимална пенсия. Те заявиха, че приемат предложеното във "Визия за България"- преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2015 г. с актуалния среден осигурителен доход, както и социалния пакет, предложен в документа.  "България се нуждае от по-динамично развитие на заплатите. Затова нашата политика по доходите включва цел за минимални възнаграждения, не по-малки от 60% от средната работна заплата за страната за предходната година, както и по-справедливи ставки за заплащане на нощния труд и труда в извънработно време.“, каза народният представител Виолета Желева. По въпросите, свързани с проблемите в образованието, народният представител Веска Ненчева заяви, че  в закона  липсва дългосрочна и далновидна политика за развитието на сектора. "Затова във Визията предлагаме нова философия, с която се цели качество на образованието"- коментира тя

Прочети цялата публикация