Nellyo.wordpress.com | 06.11.2018 15:53:17 | 92

Третата ревизия на медийната директива – приета


Съветът гласува третата ревизия на Директивата за аудиовизуални медийни услуги. Европейският парламент одобри текста на 2 октомври 2018 г. Директивата ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на ЕС. Държавите от ЕС  ще разполагат с 21 месеца, за да  транспонират директивата в националното законодателство. Дания, Нидерландия, Чешката република, Финландия […]

Прочети цялата публикация