Profit.bg | 08.11.2018 07:01:08 | 132

По-скъпа Гражданска отговорност за семейните шофьори?


Дългоочакваната система „бонус-малус“, която трябва да въведе по-голяма справедливост при определянето на премията за „Гражданска отговорност“, ще накаже съсобствениците на автомобили

Прочети цялата публикация