БНР | 16.11.2018 14:57:10 | 50

Дилян и Явор представиха гласа на българските младежи пред ООН


„Шансът да покажем на младите хора, че техният глас може да бъде чут на такова високо ниво, е изключително важен за нас. Както и да ги мотивираме, че всичко, което им се случва, зависи от тях и че могат да влияят върху него, ако бъдат активни“. Това споделиха в „Нощен Хоризонт“ Дилян Манолов и Явор Гочев – българските младежки делегати към ООН тази година, които представиха България в 73-тото събрание на организацията в Ню Йорк.

Дилян е от Пловдив, магистър по организационна психология, докторант по психология на развитието. Въпреки че е незрящ, основава център „Визионер“ с амбицията да създаде пространство за диалог между бизнеса, образованието и неправителствения сектор, в което млади хора да получат различни възможности за работа и образование.

Явор е завършил във Великобритания, има магистратура по предприемачество в Дания и опит като координатор в международни проекти. Помага на стартиращи предприятия да получат финансиране за развитието на своя бизнес.

За да се подготвят за участието си във форума на ООН, Дилян и Явор са провели допитване, в което са се включили над 700 младежи от цялата страна. Те са отговорили на въпроси, свързани с това кое е важно за тях. Резултатите показват, че приоритет за младите хора е образованието – достъпа и реализацията, заетостта, здравето. Това, което ги е изненадало от проучването, е заинтересоваността на българските младежи от опазването на околната среда. Двете момчета са се срещнали и с представители на дирекции и с експерти от Министерството на външните работи и от Министерството на младежта и спорта.

По време на речта в Ню Йорк Дилян и Явор са представили резултатите от своето допитване и са подчертали проблема в страната ни, че между образованието и намирането на работа, няма връзка. Според тях този недостатък е преодолим чрез неофициалните форми на образование и с акцентиране върху уменията, свързани с предприемаческото мислене. Двете момчета подчертаха, че са „хвърлили топката“ в полето на икономиките на държавите с призива, че те трябва да се ангажират с младите хора.

В рамките на форума в САЩ Дилян и Явор са организирали три съпътстващи събития, които са им предоставили шанс да работят заедно с младежи от други страни и да присъединят към каузата си експерти и дипломати. С най-голям успех е било събитието, посветено на хората с увреждания, в което активно са се включили младежи и представители от Чехия и Унгария.

През следващата година Дилян и Явор отново ще посетят Ню Йорк, но по-важното за тях е да успеят да споделят всичко научено с младите хора у нас. Имат желание и да организират конференция, на която да поканят младежките делегати на Сърбия и Румъния, както и политици от двете страни. 

Интервюто с Дилян Манолов и Явор Гочев можете да чуете в звуковия файл.

Прочети цялата публикация