Cross.bg | 06.12.2018 15:14:01 | 140

д-р Елеонора Лилова: Умението да сме инициативни, да се обединим и да гледаме в една посока


Вярвам в успеха на тази конференция, защото тук са представители на всички заинтересовани страни. Тук са лидери на промяната, които са доказали своето качество и опит, и ефективност, и иновативност в подхода в годините. Това каза д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агениця за закрила на детето (ДАЗД), по време на откриването на националната научно-практическа конференция на тема: „Педагогически иновации за повишаване на качеството - същност на съвременното училище". Тя допълни, че признаците на качеството на образованието са били определени от заявилите участие в конференцията в 4 страници и със 700 думи. Председателят на ДАЗД се опита на свой ред да ги синтезира. Според нея признаците на качеството на образованието преминава през организиране на лидерството, което трябва да зададе посоката, визията, мисията, да съгласува и пълноценното участие на всички експерти, директори, ученици, родители, учители. Търсенето и оценяването на високите постижения и подобряването на индивидуалните и общи постижения. Умението да сме инициативни, да се обединим и да гледаме в една посока. Партньорството - заедно от самото начало да се планира и предприемат съвместни инициативи, да се обединяват ресурси и да се насърчават всички на местно, регионално и национално ниво, каза още председателят на ДАЗД

Прочети цялата публикация