Cross.bg | 06.12.2018 15:44:00 | 131

Министър Петя Аврамова ще посети Ямбол


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще посети Ямбол в петък, 7 декември. От 11.30 часа министър Аврамова ще открие обновен участък от главната пешеходна улица в града - „Г.С.Раковски", между улиците „Преслав" и „Ген. Заимов". В 12.30 часа министърът ще открие и модернизираните централни паркови площи, източно от Безистена, между улиците „Г.С. Раковски" и „Търговска". Двата обекта са реновирани по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.    

Прочети цялата публикация