Nellyo.wordpress.com | 03.01.2019 12:43:57 | 415

Законопроект за защита на търговската тайна


На сайта на Народното събрание е публикуван внесеният от МС  Законопроект за защита на търговската тайна. От мотивите: Търговските тайни са една от най-често използваните от предприятията форми на защита на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау, но в същото време в съществуващата правна рамка на ЕС са най-слабо защитените от незаконно придобиване, използване или разкриване. […]

Прочети цялата публикация