БНР Стара Загора | 11.02.2019 12:05:11 | 33

Броят на разрешителните за строеж в област Ямбол намалява


През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради със17 жилища в тях и 2248 кв. м разгъната застроена площ (РЗП).

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 30.8%, жилищата в тях - с 22.7%, а общата им застроена площ - с 31.0%.

Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 3.4%, а тяхната РЗП - с 25.9%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради бележат спад с 40.0%, жилищата в тях - с 34.6%, а общата им застроена площ - с 51.4%, информират от Националния статистически институт.

Румяна Стефанова допълва:

Прочети цялата публикация