Avtora.com | 25.03.2019 06:00:00 | 67

"Смъртоносно бяло": за политиката и свободата


Тъй като вече сме ви разказвали за всички романи от поредицата на Робърт Галбрейт, няма да навлизаме в излишни подробности, а ще се спрем върху няколко факта, които ни карат да смятаме, че четвъртата ù част Смъртоносно бяло не просто не отстъпва на предходните, а дори в известна степен ги превъзхожда. Факт, който сам по себе си е впечатляващ, тъй като рядко се срещат поредици, които не губят част от очарованието си с течение на времето.Смъртоносно бяло започва там, където приключи В служба на злото – в момента, в който Страйк се появява изненадващо на сватбата на Робин. Година

Прочети цялата публикация