Investor.bg | 12.06.2019 11:03:00 | 60

В стратегията за учене през целия живот правителството наблегна на материалната база


Налага се модернизация на училищната среда, но много по-важно е да се осигурят компютри на всички, посочи доц. Тодор Ялъмов от Форум “Образование: За бъдеще”

Прочети цялата публикация