Chambersz.com | 12.06.2019 12:06:39 | 30

Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: Европейската комисия прави равносметка на постигнатия напредък


В навечерието на срещата на върха на държавите от еврозоната (21 юни 2019 г.) Европейската комисия отчита постигнатия след доклада на петимата председатели напредък по задълбочаването на европейския икономически и паричен съюз и призовава държавите членки да предприемат конкретни допълнителни мерки. През четирите години от публикуването на доклада бе постигнат съществен напредък в укрепването на зоната на единна валута, а европейският икономически и паричен съюз е по- стабилен от всякога. Отстранени бяха много от пропуските, разкрити след започналата през 2007 г. икономическа, финансова и социална криза. Необходимо е обаче да бъдат предприети

още някои съществени стъпки. Единната валута и координацията на икономическата политика са средство за постигане на повече работни места, растеж, инвестиции, социална справедливост и макроикономическа стабилност както за членовете на еврозоната, така и за ЕС като цяло.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви:

Прочети цялата публикация