Nellyo.wordpress.com | 06.07.2019 13:22:02 | 118

Съд на ЕС: Свобода на приемането и препредаването на телевизионни програми


Стана известно решението на Съда на ЕС  по дело C‑622/17 Baltic Media Alliance Ltd. срещу Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Делото е по преюдициално запитване  на Окръжен административен съд Вилнюс, Литва относно тълкуването на Директива 2010/13/ЕС,  Директива за аудиовизуалните медийни услуги,   в рамките на спор между Baltic Media Alliance Ltd.   и Lietuvos radijo ir […]

Прочети цялата публикация