Nellyo.wordpress.com | 06.07.2019 14:09:59 | 119

Съд на ЕС: интелектуална собственост v свобода на изразяване


Интересни са споровете за баланси на права, особено единичните случаи, в които съдилищата обсъждат баланс интелектуална собственост срещу свобода на изразяване. Вратата отвори Cъдът за правата на човека с решението Ashby Donald. Ето сега  дело C‑240/18 P Constantin Film Produktion GmbH срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), към момента имаме само заключението на […]

Прочети цялата публикация