БНР Стара Загора | 25.07.2019 12:00:50 | 31

"Пада" постоянната част от таксата за детските градини в Стара Загора


Постоянната част от месечните такси за старозагорските детски градини и ясли в размер на 15 лева вече няма да се плащат, гласува днес на първо четене Общинският съвет в Стара Загора. След като новите текстове влязат в сила, родителите ще заплащат само за дните, в които детето им е посещавало градина. Ако обаче отсъствието е без уважителни причини повече от месец, детето ще бъде отписано служебно.

Промяната се наложи заради потвърдено от Върховния административен съд решение на Старозагорския административен съд.

Досега месечната такса се формираше от 15 лева – постоянна част, и диференцирана част от 35 лв. за целодневните градини и 40 лева – за седмичните. Диференцираната част се определяше от броя дни, в които детето е посещавало градината и към тази сума се прибавяха 15 лева. След промяната таксите остават 50 лева. за целодневните и 55 лева за седмичните, а дължимата от родителите сума се определя пропорционално на дните, в които детето е било на забавачка. 

„Съдът реши, че не е редно да събираме постоянната част, тъй като таксата е за месечна услуга. Въвеждаме текст, според който таксата не се заплаща за времето, през което детето отсъства (но не повече от един месец), при условие, че родителите или настойниците предварително писмено са уведомили директора на детското заведение. В този случай таксата се изчислява на база на присъствените дни в месеца“, обясни председателят на Общинският съвет Таньо Брайков и допълни, че ако детето отсъства един месец без уважителни причини, то се заличава от списъците на детската градина. По думите му в Стара Загора имало доста случаи, при които родители плащат досегашната постоянна такса от 15 лева, без децата им да посещават изобщо градина, като по този начин заемат местата за наистина нуждаещите се.

Липсата на постоянна такса обаче се очаква да намали приходите от детските заведения. „Хубавото е, че го правим в сезон, в който посещаемостта е ниска. В същото време обаче общинската администрация възнамерява да намали таксите, но те ще са месечни и ще се плащат в пълния им размер без значение колко дни от месеца детето е посещавало заведението“, предупреди Таньо Брайков.

Целият разговор чуйте в прикачения звуков файлПрочети цялата публикация