Investor.bg | 14.08.2019 09:15:00 | 45

КФН иска информация от „235 Холдингс“ за проспект за публично предлагане на акции


Допълнителна информация е поискана и от „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД във връзка с издаване на одобрение на Боян Миленков за член на СД на дружеството

Прочети цялата публикация