Cross.bg | 10.10.2019 14:20:00 | 92

Учители и медицински сестри – най-търсените професии у нас след 15 години


До 15 години най-търсените професии в България ще са медицински сестри и акушерки, както и учители по общообразователна подготовка за среден и начален етап на образование. Това сочи средносрочната и дългосрочна прогноза за пазара на труда в България, изготвена от изследователски екип, обяви доц. д-р Ралица Ганева на форум днес в София. По думите на експерта, въпреки демографската криза и проблемите с раждаемостта, ако България внедри образователните политики, които са стандарт в Европа, ще има все по-нарастваща нужда от учители.„Учителят ще остане много важен на пазара на труда поне следващите 15 години", заяви доц. Ганева. През 2024 г. в образованието се очаква да бъдат заети 204 хил. души, от тях половината ще са над 50 години, а 80% ще са жени. С намаляващо търсене ще бъдат продавачите заради намаляването на сектор търговия, което от една страна се дължи на демографията, а от друга - на преструктурирането на икономиката. Все по-малко ще се търсят сервитьори, бармани и готвачи. В средносрочен план се очертава, че професиите, изискващи по-ниска квалификация, ще намаляват, а тези със специфична квалификация ще стават все по-важни на пазара на труда, обобщиха експертите.Значително нарастване на заетите се очаква да има и в държавното управление, като водещите професии там ще са административни и приложни специалисти. Все повече ще се задълбочават регионалните дисбаланси на пазара на труда, ще се увеличи делът и на работниците над 55 години

Прочети цялата публикация