БНР Стара Загора | 17.10.2019 03:42:50 | 25

Започна прехвърлянето на язовирите в Ямболско към държавното предприятие


Започна прехвърлянето на общинските язовири към Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири". Преди година общинските съвети в петте общини на област Ямбол гласуваха кои язовири да станат собственост на държавата. 27 от общо 104 язовира на територията на община „Тунджа“ са в процедура по прехвърляне към държавното предприятие, като политиката на общината е да отдава водоемите на концесия, посочи ресорният заместник кмет Георги Чалъков.

"В общината активно се отдават около 85 язовира. В момента имаме не повече от 50 наети. Общината прие стратегия да отдава язовирите на концесия. В момента текът концесионни анализи на 10 язовира".

Концесионните договори ще са за период от 20 до 25 години. Отдадените на концесия язовири ще са както за рибовъдна дейност, така и за туризъм и спорт.


Прочети цялата публикация