Capital.bg Политика | 24.01.2020 15:09:00 | 48

Адвокатите сочат като най-сериозен проблем отношението на институциитеБлизо 60 % от столичните адвокати отчитат като най-сериозен проблем в работата си това, че институциите не им оказват дължимото уважение и съдействие. На второ място сред проблемите е прекомерната административна тежест, съпътстваща адвокатската дейност, което са отбелязали 52,43 % от анкетираните. Следват: нелоялната конкуренция, ниските размери на адвокатските възнаграждения и трудната им събираемост.

Това са част от данните на проучване сред столичните адвокати, обявено в...

Прочети цялата публикация