Mediapool.bg | 14.02.2020 13:08:13 | 71

За българите ЕС е гарант за качеството на живот


Близо една трета – 29 на сто, от българите вижда в Европейския съюз гарант за качеството на живот на бъдещите поколение, за 23 процента е гарант за демокрацията и за 22% означава, че ще се чува думата на България пред света. Това сочи обявено в петък от Европейката комисия проучване Евробарометър, проведено миналата есен. Делът на българите, удовлетворени от това как работи демокрацията в ЕС, е по-голям от този на останалите европейски граждани – 56 насто срещу 52 процента средно в другите държави членки. В същото време само 42 процента са удовлетворени от функционирането на демокрацията в страната, докато на ниво ЕС Това се отнася за 54% от хората. Еднакво обаче е недоверието и на българите, и на европейците към политическите партии – 76 процента дават негативни оценки на политиците като цяло. Най-скептични са в Гърция и Испания – 96 и 91 процента от хората са на това мнение. Най-високо е доверието към политиците в Дания и Холандия – 41 и 40 на сто. Близо две трети – 64 на сто, от българите са песимистични за ситуацията в страната като цяло. ,74 процента смятат икономическото положение в страната за лошо или по-скоро лошо. Инфлацията, състоянието на здравеопазването, пенсионното осигуряване и  безработицата са сред основните притеснения на българите. Безработицата е рекордно ниска в страната, но това се дължи на задълбочаващата се демографска криза, отколкото на икономически постижения, отбелязва се в документа. Българските граждани отново се открояват като едни от еврооптимистите в Европейския съюз. Всеки втори българин смята, че ЕС се развива в правилната посока - процент доста над средноевропейското равнище. Като цяло, нараства делът на българите, които се чувстват граждани на ЕС (56%, с 4 процентни пункта повече в сравнение с пролетта на 2019). Делът на българите, които имат положителна представа за ЕС се увеличава от 59% на 61% и е с 19 пункта над средното ниво за Съюза. България е сред трите страни членки, за чиито граждани ЕС е с най-висок позитивен имидж – редом до Ирландия (63%) и Португалия (59%). Мнозинството от българите одобряват осъществяването на общи европейски политики в сфери като сигурност, търговия, енергетика, отбрана, социални въпроси. 54% от запитаните споделят възгледа, че повече решения трябва да бъдат взимани на ниво ЕС. На средноевропейско равнище най-значимите проблеми пред ЕС са рисковете за околната среда и климатичните изменения (36% на ниво ЕС27), имиграцията към Съюза (35%) и икономическата ситуация (17%). Българите считат, че най-важните проблеми пред ЕС са имиграцията (48%), тероризмът (32%) и рисковете за околната среда и климатичните промени (19%). На средноевропейско ниво се приема, че основни приоритети на Европейския зелен пакт трябва да бъдат разработването на възобновяеми енергийни източници, борбата срещу пластмасовите отпадъци и разрешаването на въпроса за еднократната употреба на пластмасата. Според извадката за България водещите цели пред Пакта трябва да бъдат борбата срещу пластмасовите отпадъци и подпомагането на фермерите за справедливо възнаграждение, за да осигуряват на европейците достъпна и безопасна храна. Делът на българите (76%), които считат, че всяко ново търговско споразумение, сключено от ЕС, трябва да гарантира най-високи стандарти за защита на климата, околната среда и труда, е близък до средния на ниво ЕС28 (80%).

Прочети цялата публикация