Zonaburgas | 27.02.2020 09:58:30 | 11

Започна рaбoтата по обследването на сградите в района на площад „Тройката“


Експертната комисия на Министерството на културата, назначена със заповед на министъра на културата Боил Банов със задача да извърши подробно обследване на всички сгради в района на площад „Тройката“ в Бургас, вече започна работа. Експерти от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ (ГДИОКН) извършиха […]

The post Започна рaбoта по обследването на сградите в района на площад „Тройката“ appeared first on zonaburgas.bg.

Прочети цялата публикация