OFFNews Политика | 15.03.2020 12:59:27 | 183

Съюзът на комунистите: Богатите трябва да платят за коронавируса


В този тежък момент Движение „Че Гевара" и Съюзът на комунистите в България застават с чувство за отговорност към хората, като ограничават всички планирани обществени събития и подчертават, че са необходими радикални мерки за защита на здравето и правата на българските работници. Това се казва в обща позиция на двете крайно леви организации, разпространена днес.

В нея се посочва и че поведението на българското правителство по отношение на епидемиологичната обстановка оставя впечатление, че властта е впрегнала целия си ресурс за справяне с тази рискова ситуация.

Истината е, че реалната опасност се крие в трагичните недостатъци на българската здравна система, които бяха известни и преди появата на коронавируса. Тези недостатъци не са случайни, а напълно обективни. Те са резултат на антинародната политика, която се провежда от всички правителства през последните 30 години на капиталистическо развитие в България и насочена към комерсиализирането и приватизирането на здравни обществени ресурси, посочват от Движение „Че Гевара" и Съюза на комунистите в България 

Според "другарите" тази политика е ограничила възможностите за въздействие и е обезсилила "големите съвременни научни и технологични възможности, които биха били в интерес на нуждите на превенцията и на грижата за хората".

Никой не се заблуждава, че при една продължаваща вирусна вълна и легловата база, и апаратурата, и лекарствата, и финансовите възможности ще се окажат абсолютно недостатъчни за справяне със здравната криза, посочват крайно левите.

Според тях икономическото развитие на Европа и света днес е застинало и тази застиналост се засилва от разпространението на коронавирусните огнища и от увеличаването на риска от нова икономическа криза през следващите месеци и години.

"Пропагандата на правителството и на т.нар. „опозиция" в Народното събрание се фокусира изключително върху индивидуалната отговорност на всеки гражданин и се призовава за някакво национално единодушие в подкрепа на държавната политика. Тази пропаганда прикрива истинския проблем – капитализмът няма имунитет към кризите", посочват чегеваристите и комунистите.

Двете организации са категорични, че предприемането на необходимите мерки изисква противопоставяне на ангажиментите на България към Европейския съюз и прекратяване на всяка държавна политика в подкрепа на бизнесмените, които са готови да жертват нуждите на гражданите пред олтара на капиталистическата си печалба.

Според тях хората не трябва да плащат отново за спокойствието на богатите. Затова левите предлагат следните мерки:

1. Активно, мащабно и незабавно набиране на медицински персонал на територията на цялата страна, възстановяване дейността на закритите медицински центрове за лечение, въвеждане на денонощна работа и разширяване дейността на центровете за спешна помощ, преминаване на частните болници под държавно управление и насочването им към безплатно обществено лечение.

Безплатно снабдяване с препарати за дезинфекция и профилактика на всички граждани, обществени групи и структури, за да се спре нагонът към печалбарство в аптечната и медицинската мрежа.

2. Всички ограничителни и превантивни действия за потушаване на коронавирусната пандемия трябва да бъдат придружени и от съответните мерки за защита и доходите на българските наемни работници.

Към днешния момент не са гарантирани стъпки за защита на доходите на семействата на работниците, на служителите, на самонаетите, на земеделските производители, на пенсионерите, на хората, които живеят от заплата до заплата, в случай че се разболеят, че са оставени без трудови доходи, че загубят работата си, че трябва да се грижат за болни родственици и са в невъзможност да съществуват нормално и достойно.

Богатите имат средствата да се справят, а работниците имат само своите вериги и страдание!

Не трябва и не е редно тежестта на тази криза да бъде разпределяна солидарно между бизнеса и работниците – богатите трябва да платят повече!

Държавата следва да предостави допълнителен отпуск с пълно възнаграждение на всички работници с ограничени трудови права, на болните, на грижещите се за болни хора, на отглеждащите малки деца.

Правителството следва да обяви мерки за крути наказания, глоби и санкции за онези работодатели, които нарушават трудовите отношения и лишават гражданите от възможности за труд, а така – и от възможности за справяне с извънредните тежести на пандемията.

Точно сега нито един работник не бива да объде оставен без достойни доходи!

3. Необходима е спешна финансова подкрепа за работниците и хората, за да бъдат решени проблемите, които се изправят пред тях – трябва да се спрат всякакви изискуеми задължения от страна на държавата, общините, банките, фирмите за доставка на електро- и топлоенергия, всички видове принудително събиране на дългове за всички работници, служители, пенсионери и самонаети, като приоритет да имат всички хора с годишни доходи до 12 000 лв.

Да се грантират обезщетенията при безработица и да се предвиди 13-та пенсия за пенсионерите.

Да се освободят самонаетите от плащане на вноски за самоосигуряване през следващите 4 месеца.

Да се освободят студентите от таксите за обучение.

4. Да се гарантира училищното образование, като на всяко дете се предоставят таблети за домашна употреба и се предостави безплатен интернет достъп до образователни услуги с цел запазването на образователните права на подрастващите.

Да се предвиди раздаването на хранителни пакети за нуждаещите се деца и ученици.

Да се възстановят на семействата средствата, които те са дали за отменени екскурзии, зелени училища и други извънучилищни мероприятия в страната и чужбина.

Призоваваме българските работници за вземат съдбата в ръцете си! Призоваваме българското правителство да предприеме незабавни действия за опазване на здравето на българската работническа класа и да защити нейните права, посочват от Движение „Че Гевара" и Съюза на комунистите в България

Прочети цялата публикация