Mediapool.bg | 25.03.2020 11:04:15 | 101

ДАЕУ предоставя възможност за електронно подаване на сигнали и жалби


Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) информира гражданите за възможността да подават жалби, сигнали и да получават информация от съответната институция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от агенцията – https://edelivery.egov.bg. След извънредното положение, въведено във връзка с пандемията от Covid-19, от агенцията препоръчват комуникациите с институциите да се осъществяват онлайн, като се използват наличните за целта средства. На Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ - https://egov.bg имасъздаден специален бутон - Сигнали, жалби и предложения, който ви отвежда към електронната форма за попълване и инструкциите, как да заявите услугата. Новата услуга предоставя възможност да подадете сигнал, жалбаили предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции.  Подател може да бъде всеки гражданин или организация. За да заявите услугата е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, както и да имате профил вСистемата за сигурно електронно връчване. Тя се администрира от Държавна агенция „Електронно управление” и замества класическата препоръчана поща. Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи заи от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документаили съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.  

Прочети цялата публикация