БНР | 03.04.2020 11:11:39 | 61

Инспекцията по труда: 50% ръст на сигналите по време на извънредното положение


Близо 600 сигнала от граждани са постъпили в Инспекцията по труда (ГИТ) от 13 март, когато беше обявено извънредното положение. Това е ръст от почти 50 на сто на сигналите, които обикновено се получават за идентичен период, съобщават от пресцентъра на ГИТ.

Най голям дял от сигналите са свързани със заплащането на труда (около 1/3) и с прекратяване на трудовите правоотношения. Към момента инспекцията по труда е прекратила плановите проверки и е насочила усилията си към решаване на сигналите, информират от институцията.

Извършват се и проверки за контрол по спазването на противоепидемичните мерки срещу разпространението на Covid-19. 

Инспекцията по труда напомня, че и в периода на извънредното положение работниците и служителите не могат да бъдат изпращани в неплатен отпуск без тяхно съгласие.

Работещите не трябва да подписват документи, с чието съдържание не са съгласни - например за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие или със задна дата, или заявление за неплатен отпуск.

Работодателят следва да им предостави веднага заповеди за прекратяване на трудовите договори, в които да са отразени всички дължащи им се обезщетения - за неизползван платен годишен отпуск, за неспазено предизвестие, ако им се дължи такова, за придобито право на пенсия и др. Срокът на предизвестие тече и по време на ползването на законоустановен отпуск.

ГИТ ще информира прокуратурата за сигнали, в които се съдържат данни за престъпление - например, работниците съобщават за оказване на натиск за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, подписване на заявления за неплатен отпуск и др., или за положени подписи на документи, каквито подателите на сигнали твърдят, че не са полагали.

Прочети цялата публикация