Fakti.bg | 13.05.2020 15:30:17 | 145

Президентът на Казахстан на края на извънредното положение: Показахме своята сплотеност


Единството ще ни позволи да преминем през всякакви трудности, имаме и всички ресурси за решаване на всякакви проблеми. Това заяви в свое изказване президентът на Република Казахстан Касъм-Жомарт Токаев на заключителното заседание на Държавната комисия по извънредното положение в страната.

Ето и цялата му позиция:

Последните два месеца не бяха лесни за страната ни. Кризата все още не е преодоляна. Но ние преминахме пика на пандемията.

Държавната комисия по извънредното положение извърши мащабна работа. Бяха взети и реално изпълнени близо 500 решения, насочени към защитата на здравето на казахстанците, подкрепата на техните доходи и бизнес.

Сега Комисията по извънредното положение се преобразува в Държавна комисия за възстановяване на икономическия растеж.

Извънредният режим приключи днес.

В някои региони обаче епидемиологичната ситуация остава напрегната. Епидемията от коронавирус не е изчезнала. Пандемията все още застрашава здравето на нашите граждани.

Следователно, премахването на карантинните ограничения ще се извърши след подобряване на ситуацията във всеки регион.

Въпреки това, се възстановява дейността на много отрасли. Повече от 1 милион 100 хиляди казахстанци се върнаха на работа.

От днес в цялата страна ще възобновят своята работа някои магазини, салони за красота, образователни центрове и други обекти. Парковете и градинките ще се отворят.

Пътническите въздушни превози се възобновяват. Към отворените по-рано летища на шест града се добавят още седем.

В същото време в ежедневието трябва стриктно да се спазват предпазните мерки.

Правителството трябва да подготви и въведе нови санитарни правила.

Малките, средните и големите компании са задължени да работят съгласно новите препоръки.

Социалното дистанциране, носенето на маски на обществени места трябва да стане норма.

Общественият транспорт ще работи с половин натоварване. Носенето на маски ще бъде задължително изискване за пътниците.

50% от държавните служители ще продължат да работят в дистанционен режим.

Ръководителите на частни предприятия трябва сами да определят какъв брой работници са им необходими с физическо присъствие на работните им места.

Колкото е възможно повече хора трябва да продължат да си стоят вкъщи. Това е въпрос, свързан преди всичко със сигурността на гражданите.

На работните места трябва да се осигури социално дистанциране и строг санитарен режим.

Съществува риск от втора вълна на вируса. Следователно нашето по-нататъшно благосъстояние все още зависи от нашата отговорност.

Правителството ще подготви стъпка по стъпка план за спешни действия в случай на рецидив на епидемията.

Както знаете, по мое нареждане се изпълняват два пакета антикризисни мерки.

Повече от 4,5 милиона казахстанци получават помощ в размер на 42500 тенге.

Над 1 милион души получават комплекти с храни и стоки от първа необходимост.

Намалени са комуналните тарифи.

Най-нуждаещите се граждани ще получат допълнителна помощ за тяхното плащане.

Почти два милиона кредитополучатели са получили отсрочка за заеми.

Значителни средства са отпуснати за достъпно кредитиране, пролетно-полева работа, създаване и запазване на работни места.

Намаляването на данъчната тежест за повече от 700 хиляди компании и предприемачи ще им позволи да спестят около 1 трилион тенге.

Трябва да се признае, че работата не винаги е била безпроблемна, имаше пропуски.

Бързото разпространение на пандемията оказва негативно влияние върху икономическата ситуация. В тази връзка предприехме редица бързи и навременни мерки.

Много въпроси бяха решени с активното участие на казахстанското общество. И това стана важен етап от прехода към концепцията за „чуващата държава“.

Коронавирусната пандемия е причината за началото на световната рецесия. Очевидно това може да доведе до продължителна икономическа криза.

Навсякъде има засилване на протекционизма.

Цели отрасли на икономиката се сринаха. На прага на фалита се оказаха повече от 400 милиона предприятия.

Почти половината от трудоспособното население на планетата е с намалени доходи.

Като цяло експертите прогнозират най-голямото свиване на глобалната икономика в рамките на един век.

На този фон Казахстан има някои очевидни предимства.

Имаме натрупани достатъчно финансови резерви, приемливо ниво на държавен дълг.

Най-важното е, че ясно разбираме къде да насочим ресурсите си, за да осигурим заетост и икономическа ефективност в новите условия.

Искам да очертая реда на нашите приоритети в условията на криза и развитие след кризата.

На първо място - това е защитата на живота и здравето на всички граждани.

Повишаване на доходите.

Подкрепа и развитие на бизнеса.

Подобряване на образователната система и науката.

В близко бъдеще трябва да решим редица от следните най-неотложни задачи.

Първо. Повишаване на самодостатъчността на казахстанската икономика.

За да направим това, трябва да развиваме нови отрасли в индустрията въз основа на наличната мощна суровинна база.

Ще трябва да погледнем по нов начин на бъдещата структура на казахстанската икономика. Да определим ролята на всеки от основните му сектори: промишлен, енергиен, селскостопански, сервизен.

С други думи, трябва спешно да се изгради нова структура на икономиката.

Очевидно е, че значителни реформи ще изисква енергийният сектор. След кризата той няма да бъде същият. В средносрочен период движението към „зелена енергия“ е неотложна необходимост.

Ще изисква преразглеждане на нашия подход и към индустриализацията - трябва да се определят реалните възможности на експортните и вътрешните пазари, да се очертаят постижимите цели, инструменти и да се върви напред.

Компетентното използване на обществените поръчки и покупките на квазидържавния сектор трябва да се разглежда като средство за възстановяване на икономическата активност.

Специална процедура за обществени поръчки, насочени към подкрепа на местните производители на стоки, ще продължи действието си до август тази година.

Максималното използване на местни материали и оборудване ще бъде определено като приоритетно условие за развитие на бизнеса.

Инфраструктурните програми трябва да увеличат текущото ниво на локализация от 40 до 60-70%.

Оценката на работата на правителството, на кметовете и ръководителите на компаниите от квазидържавния сектор ще се извършва главно по този показател.

Настоящата ситуация ясно потвърждава известната истина: продоволствената сигурност е ключов елемент от сигурността на държавата като цяло. Затова ще продължим да оказваме максимална подкрепа на земеделците.

В допълнение към вече реализираните форуърдни покупки ще бъдат разширени механизмите за финансиране чрез въвеждане на офтейк договори и преструктуриране на дълга по кредитите от „КазАгро“.

В Казахстан има около 1 милион 700 хиляди лични стопанства. Техните продукти обаче не се продават официално чрез търговски обекти и не отиват в преработвателни предприятия. Държавата не получава данъци от тях, заетите в такива ферми са почти незащитени социално.

Възлагам на правителството заедно с Националната палата на предприемачите „Атамекен“ да стартира в няколко региона пилотен проект за развитие на кооперативната верига в селото „от полето до тезгяха“.

След това можем да разгърнем проекта и до средата на 2021 г. да разработим пълна програма.

По време на изпълнението на тази програма ще се прилага преференциално микрокредитиране в размер на 6% лихва по линията на „КазАгро“, като се използват инструменти за гарантиране на фонда „Даму“ (Развитие).

Трябва също така да се създаде система за постоянно закупуване и продажба, да се започне обучение и повишаване на агрокомпетенциите на участниците.

Всичко това ще увеличи доходите на около 2 милиона селяни, ще увеличи натоварването на местните земеделски предприятия от 53 на 70% и ще намали вноса на социално-значими продукти.

Второ. За изпълнението на програмата „Пътна карта за заетост“ ние отделяме до 1 трилион тенге.

Това са много пари. Те могат да се използват и за кредитиране на бизнеса. Те трябва да бъдат изразходвани абсолютно адресно, под контрола на оторизирани органи.

Проектите, финансирани в това сложно време, трябва преди всичко да създават нови работни места.

Трябва да създадем активи, генериращи дългосрочни икономически приходи или развиващи нашия човешки капитал. В тази връзка трябва да се пристъпи към изграждане и модернизация на училища, болници и други съоръжения.

Изключително важно е да не допуснем огромни разлики в стойността на идентични обекти в различни региони. За съжаление, това се случва доста често.

След изпълнението на проектите ще бъде направен анализ на техния социално-икономически ефект.

Трето. Мощен стимул за развитието на икономиката и растежа на заетостта, както и фактор за социална подкрепа трябва да бъде изграждането на достъпни жилища.

Инициираната от Елбаси програма „7-20-25“ даде голям тласък на ипотечното кредитиране и жилищното строителство.

За да разрешим проблемите на чакащите, възлагам стартирането на нов проект за осигуряване на жилища срещу кредит „5-10-20“. За тази цел от антикризисните средства ще заделим 390 милиарда тенге.

Тази година са планирани рекордни обеми на строителство в страната - 15 милиона квадратни метра, или 150 хиляди апартаменти и къщи.

Важно е да продължим да работим за подобряване на жилищните условия на нашите граждани. В действителност, това е една от стратегическите области на правителството. За да направим това, трябва да модернизираме институционалната рамка.

До края на годината на базата на „Жилстройсбербанк Казахстан“ АД правителството трябва да създаде пълноценен Институт за развитие и подкрепа – „Отбасъ банка“, която централизирано ще отчита разпределянето на жилища.

Продължаването на системни реформи в тази област ще стане използването от нашите граждани на част от техните пенсионни спестявания за подобряване на жилищните условия.

По-рано давах такава заръка, но поради извънредното положение дискусията се забави. Трябва да действаме. Правителството трябва да вземе решение до 1 юли.

Четвърто. Вярвам, че в името на социалната справедливост е време да се работи по въпроса за въвеждането на прогресивен данък общ доход по отношение на заплатите и други видове доходи.

Смисълът на прогресивния данък, че гражданите с ниски заплати ще плащат по-малко, отколкото днес, а за високоплатените работници размерът на данъка ще се увеличи.

Нашата основна цел е да извадим от „сянката“ най-масовия, непрозрачен долен сегмент на заплатите. Ако данъкът за тях се намали, ще има по-малко стимули да се плаща в плик.

В условията на намаляване на доходите е важно да се продължи наблюдението на състоянието на пазара на потребителското кредитиране, за да се предотврати нарастването на дълговото натоварване на гражданите.

Агенцията за регулиране на финансовия пазар трябва да обмисли рехабилитацията на кредитополучателите, които имат проблемни заеми.

Трябва също така да се преразгледат подходите за изчисляване размера на възнаграждението по заеми в зависимост от вида на кредитополучателя и вида на продукта.

За да се защитят интересите на гражданите, контролът върху небанковите кредитни организации ще бъде засилен, а от следващата година се въвежда лицензиране на микрофинансиращата дейност.

Искам да се съсредоточа върху още един аспект от нашата социална политика.

Условие за получаване на ново социално плащане е плащането на единен съвкупен платеж - ЕСП. Повече от 40% от получателите му са хора, които за първи път са платили ЕСП.

Това са точно тези граждани, които се нуждаят от истинска държавна помощ. Те трябва да бъдат максимално включени в икономиката. Не можем да позволим тези хора отново да отидат „в сянка“, да останат сами с проблемите си.

В края на краищата, на държавна подкрепа, социална защита при неблагоприятни условия и достойна пенсия в бъдеще може да разчита, преди всичко този, който работи официално и плаща данъци.

Ето защо такива граждани, заедно с временно безработните, трябва да станат обект на голямо внимание от страна на правителството и местната власт.

В условията на пазарната икономика всеки може временно да загуби работата си, затова правителството трябва максимално да опрости регистрацията на трудовата борса, да съкрати процедурите, времето за получаване на статут на безработен и съответното обезщетение.

Пето. Подкрепа за националния бизнес.

В условията на спад в търсенето, намаляване на пазарната стойност на активите и обезпеченията е изключително важно да се използва инструмент за гарантиране на кредити от фонда „Даму“.

Гаранциите на фонда ще бъдат разпределени за заеми, предоставени в рамките на програмата на Националната банка за кредитиране на оборотни средства. Обемът му, напомням, е 600 милиарда тенге и ще бъде увеличен, ако е необходимо.

За да се разшири кредитирането на икономиката, Агенцията за регулиране и развитие на финансовия пазар предприе мерки за облекчаване на пруденциалните регулации и намаляване на ликвидния натиск. Това позволи освобождаването на около 600 милиарда тенге в банковия сектор, които трябва да бъдат насочени към икономиката на страната.

Трябва да се разработи допълнителен комплекс от временни пруденциални мерки, които да разширяват възможностите на банките да кредитират икономиката.

Отделно внимание изисква микро- и малко предприемачество. Техните възможности за пълно използване на стандартни банкови продукти са силно ограничени.

Във връзка с това възлагам да се предвидят специални мерки за малкия бизнес в рамките на програмата „Пътна карта на бизнеса“. Правителството и „Атамекен“ трябва да определят размера на финансирането в тази насока.

Друга мярка за подкрепа на бизнеса ще бъде разширяването на списъка с отрасли, на които банките и други финансови организации предоставят отсрочка за плащания по заеми. Там трябва да бъдат включени търговия, преработваща промишленост, транспорт и складиране, настаняване и хранене, информация и комуникации, образование и здравеопазване.

Създаването на диверсифицирана икономика с акцент върху преработващата промишленост остава наш приоритет.

За реализирането на дългосрочни проекти в този сектор е необходимо да се осигури допълнителна капитализация на Банката за развитие на Казахстан.

Освен това, чрез средствата, събрани в рамките на разширените ангажименти на производителите, е възможно да се създаде Фонд за развитие на индустрията. Работата му ще бъде насочена към осигуряване на достъпно кредитиране с лихва не повече от 3% на производствени предприятия, които правят своя технологичен пробив.

Шесто. В условията на засилена конкуренция с чуждестранния капитал трябва да се премине към директна работа с всеки притежател на капитал.

Предстои да се разработят индивидуални мерки за подкрепа за всеки инвеститор, въз основа на приоритета и потенциалния ефект върху икономиката като цяло.

Като част от тази важна работа правителството трябва да осигури режим на стабилност на цялото инвестиционно законодателство за стратегическите инвеститори в приоритетните отрасли.

Предстои да се засили използването на потенциала на Международния финансов център „Астана“ за привличане на инвестиции и развитие на фондовия пазар. Това е особено важно в светлината на предстоящата приватизация на държавните активи.

Също така трябва да се осигури на казахстанските предприемачи достъп до използване на предимствата на английското право и арбитража при МФЦА при решаването на бизнес спорове.

Необходимо е да се започне работа по поетапното прехвърляне на отделни структури, принадлежащи към национални компании, от чуждестранни юрисдикции към МФЦА.

Не можем да постигнем доверието на чуждестранните инвеститори, ако нашите собствени компании избират чужди юрисдикции.

Правителството, МВнР и задграничните представителства трябва да засилят лансирането на програмата за инвестиционно данъчно резидентство на МФЦА.

Администрацията на Центъра работи върху нова стратегия до 2025 г.

В настоящите трудни условия доверието на инвеститорите, бизнеса в националната валута, паричната политика придобива ключова роля. В тази връзка е изключително важно да се постигне намаляване на спекулативните атаки срещу националната валута. Това е задачата на Националната банка и Агенцията за регулиране на финансовия пазар.

Седмо. За съжаление, както и навсякъде по света, няма да успеем да запазим всички предприятия и всички работни места, да гарантираме стабилността на всеки бизнес.

Ето защо е важно на регулаторно ниво да се признае въвеждането на режим на извънредно положение като форсмажорно обстоятелство за секторите на икономиката, които са най-засегнати от въвеждането на извънредното положение.

Когато едноличните търговци и малкият бизнес се обърнат към съда, извънредното положение трябва да бъде признато като форсмажорно обстоятелство.

Също така е важно в този труден период да се поддържа икономическата активност на работещите предприемачи, да се защитават частната собственост и конкуренцията.

С цел да се предотврати натискът от страна на недобросъвестните кредитори, възлагам да се спре откриването на производство по несъстоятелност срещу юридически лица и еднолични търговци до 1 октомври тази година.

По-нататък. В резултат на предишни кризи в балансите на банките се натрупаха значителен брой неработещи активи, които са изключени от икономическия оборот.

Банковите структури трябва да разработят предметни планове за продажба на неработещите активи, като същевременно засилят контрола и оценката на отговорния персонал на банките.

Агенцията за регулиране и развитие на финансовия пазар в рамките на контрола, ориентиран към риска, трябва да засили мониторинга и контрола върху работата на банките със стресови активи.

Системно решение е да се създаде пазар на неработещи активи. Трябва да се създаде прост и работещ механизъм за секюритизация и застраховане.

* * *

За прилагането на тези и други инструменти за подкрепа на гражданите и развитието на бизнеса се разработва Комплексен план за възстановяване на икономическия растеж. Скоро той ще бъде одобрен.

Държавните органи трябва внимателно да проучат всички механизми за неговото прилагане.

Трябва да предотвратим дискредитирането на мерките за подкрепа поради необмислени действия. От това зависи как ще преодолеем острата фаза на кризата и ще подготвим страната и икономиката за по-нататъшно развитие.

Ние ясно виждаме колко драстично са се променили условията на световната и националната икономика в резултат на кризата. Променените условия, фактори и предстоящи трансформации трябва да намерят своето отражение в новото издание на Стратегическия план за развитие до 2025 г.

Планът трябва да съдържа институционални и структурни реформи, осигуряващи дълбока трансформация на икономиката и държавната администрация.

Уважаеми колеги!

Настоящата криза показа на света колко важни са въпросите на социалната сфера: медицина, образование, социална защита.

Нуждаем се от коренна трансформация, насочена към подобряване качеството на здравната система, пълно технологично преустройство на лечебните заведения, повишаване компетенциите на медицинския персонал.

Необходимо е адаптиране на системата за бързо реагиране при извънредни ситуации от всякакъв характер.

Трябва да се разработят подходи за инфекциозен контрол на населението, въвеждане на дистанционна диагностика.

Трябва драстично да се засили националната хигиенно-епидемиологична служба.

Очевидно е, че COVID-19 и подобни вируси не са еднократно явление. Затова трябва да сме постоянно подготвени не само от практическа, но и от научна гледна точка.

Правителството трябва да формира Съвет за биологична безопасност с участието на авторитетни учени и експерти.

Образованието трябва да се направи много по-гъвкаво, важно е да се разработят протоколи и методики за обучение на деца и ученици в дистанционен режим, да се завърши реалната цифровизация на всички образователни институции в страната.

Необходимо е да се въведат модерни дистанционни технологии. Трябва да преразгледаме съдържанието на образователните програми, да ги направим достъпни и интерактивни.

Обучението на самите педагози трябва да се извършва в съответствие с новите изисквания.

Най-важната посока на Стратегическия план на страната ще бъде трансформацията на системата за държавно управление.

Ще бъдат въведени нови подходи, включително и в съответствие с постпандемичното преосмисляне на обстановката.

Успешно реализираният дистанционен формат на работа показа необходимостта и адекватността от използването на съвременни технологии при вземането на важни държавни решения. Предлагам като утвърдено нововъведение срещите и заседанията на правителството, министерствата, общинските съвети да се провеждат най-вече дистанционно.

Трябва да се изключат ненужни процедури, съгласувания, срещи, загуба на време и средства. Тази практика е остаряла. Решенията трябва да се вземат бързо и, най-важното, да се изпълняват.

Важно е да се запази определен заряд на инициативност, поемане на отговорност върху себе си и в периода след вируса.

Нуждаем се от обновен ефективен и компактен държавен апарат, който бързо взема решения в отговор на промяната на ситуацията.

Ще продължи реформата на държавните институти за развитие.

Като част от изпълнението на моето обръщение към народа, започна реформирането на тяхната структура, изясняването на целите и задачите. Предстои окончателно да решим въпроса за дублирането на редица функции, въпроси за по-нататъшна приватизация, на достъпа на казахстанските предприемачи до покупките, които извършва квазидържавният сектор.

Необходимо е да се преосмисли същността на концепцията за електронно правителство, консултации, справки, подаване на заявления да се извършват изцяло онлайн, а езикът „egov“ да се направи прост и разбираем за населението.

Комуникацията между бизнеса и държавата напълно ще премине в цифров формат и ще стане безконтактна. За да направим това, ще бъде завършена цифровизацията на целия процес на получаване на държавни услуги и мерки за подкрепа.

Важно е да се даде нов тласък на всички процеси на цифровизация на икономиката и обществото.

Уважаеми колеги!

На 1 май в резултат на скъсване на дигата на Сардобинския язовир в Република Узбекистан в района на Туркестан е станало наводнение.

Това е извънредна ситуация от техногенно естество.

В пет села на Мактааралския район са наводнени повече от 1000 жилищни сгради. Под заплаха от наводнение се оказаха още 9 населени места.

Незабавно предприетите мерки предотвратяват по-нататъшното разпространение на водния поток.

Сега се извършва премахване на последиците от наводненията и почистване.

В зоната на специално внимание са въпросите на обществения ред и безопасността на имуществото на населението.

Ще предприемем всички необходими мерки, за да възстановим нормалното функциониране в региона.

До есента ще бъдат построени нови къщи в замяна на разрушените.

Всеки пострадал жител ще получи обезщетение от 100 000 тенге.

Ще бъдат възстановени щетите за загубения добитък и щетите върху земеделските земи.

Никой жител на засегнатите села няма да остане без подкрепа. Всички ще бъдат подпомогнати.

Бих искал да благодаря на всички, които помагат на засегнатия район.

Местната власт работи на мястото, както и подразделения на министерството на отбраната, Националната гвардия, Комитета за извънредни ситуации и полицейски служители.

Значителна помощ на жертвите е предоставена от представители на големия бизнес, както местен, така и чуждестранен. Те са истински патриоти и приятели на нашия народ.

Благодаря на всички!

Казахстанците и този път показаха своята сплотеност.

Единството ще ни позволи да преминем през всякакви трудности.

Ние имаме всички ресурси за решаване на всякакви проблеми.

* * *

Живеем в труден период.

Единството на нашия народ ни дава силата да продължим напред.

Заедно неведнъж и с достойнство сме преодолявали сериозни изпитания. Сигурен съм, че ще се справим и с тези предизвикателства.

Прочети цялата публикация