Mediapool.bg | 14.05.2020 14:41:04 | 66

Заради липса на канализация България е заплашена със съд от ЕК


България е заплашена да бъде изправена пред Съда на Европейския съюз, ако до четири месеца не предприеме действия по изграждането на канализация в страната, обявиха от Европейската комисия в четвъртък. Брюксел настоятелно прикани България, Чехия, Франция и Полша да направят необходимото градските отпадъчни води да се събират и пречистват по подходящ начин съгласно европейските изисквания. От ЕК припомнят, че според неговите правила пречиствателните станции за отпадни води в населени места с 2000 или повече жители трябва премахват не само твърдите вещества, но и да бъдат разградени органичните вещества чрез използване на бактерии. България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации, в 69 големи агломерации не е направено необходимото градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, да се подлагат на подходящо пречистване, а в 71 големи агломерации градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, не се подлагат на по-строго пречистване. Всички тези агломерации трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г., обясняват от ЕК. Четирите държави имат четири месеца да предприемат подходящи действия, ЕК може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС, се посочва в съобщението. Преди година от ЕК предупредиха България, че има много слаб напредък в областта на опазването на околната среда  Сред слабостите бе посочена и липсата на канализация. Тогава от Министерството на околната среда и водите обясниха, че са изградени 110 градски пречиствателни станции, обслужващи 172 населени места и курортни комплекси. В 90 агломерации (включващи 105 населени места и курортни комплекси) има централизирана канализационна мрежа от над 97%. В 125 агломерации (включващи 136 населени места и курортни комплекси) е изградена канализация между 50% и 96.9%, а други 52 агломерации (54 населени места) са със събрани отпадъчни води в канализации под 50%. В процес на изграждане/реконструкция са 10 градски пречиствателни станции и 4 канализации, отчетоха миналия април от екоминистерството. Стойността на осигуреното финансиране за събирането и пречистването на отпадъчните води е в размер на над 1 млрд. евро, отпуснати по ОП “Околна среда 2014-2020 г.“, като крайният срок за приключване на проектите е 2023 г. Едва наскоро обаче бяха сключени договори с общините, чиито проекти за ВиК инфраструктура бяха одобрени. Преди дни вицепремиерът Томислав Дончев каза, че до края на година ще се обявят обществени поръчки за ВиК на стойност 700 млн. лв. Отделно се очаква сформираният държавен ВиК холдинг, чийто капитал е 1 млрд. лв., да започне да отпуска средства на дружествата, чиито акции ще са в него, за ремонт на водната инфраструктура.

Прочети цялата публикация