БНР | 14.07.2020 00:26:59 | 105

Бизнес и синдикати с принципна подкрепа на предложените промени в Кодекса на труда


Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на редовно заседание днес, за да обсъди предлагани от държавата промени в Кодекса на труда. Част от тях са свързани с повишаването на глобите за бизнеса, който грубо и системно нарушава трудовото законодателство.

С промените в Трудовия кодекс се предлага да се въведе имуществена санкция и глоба от 20 до 30 хиляди лева при установени системни нарушения - освен за работа без договори, така и за не плащане на заплати и обезщетения. Тези нарушения пряко засягат работниците и ощетяват социалната система като създават нелоялна конкуренция, аргументират се от правителството.

Предвидена е възможност при установено нарушение на законодателството работодателят да сключва споразумение и да намалява размера на санкцията до 70 на сто от нейния пълен размер. Това обаче няма да важи при повторните нарушения. Предлага се от 8 на 4 месеца да се намали изисквания стаж, за да се ползва платен годишен отпуск за работниците, които за първи път постъпват на работа.

Ако бизнесът и синдикатите са се договорили помежду си в колективен трудов договор, ще се допуска извънредният труд на работника да е до 300 часа за една календарна година. За всички останали, които не са обхванати от договарянето, извънредният труд ще остане както в момента - 150 часа годишно.

Прочети цялата публикация