Nellyo.wordpress.com | 31.07.2020 14:08:35 | 96

Прилагане на правото на ЕС – 2019


България е между държавите с най-голям брой открити  производства за забавяне на транспониране на директиви през 2019 г. Публикуваният днес годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС съдържа информация за това как Комисията е осъществявала мониторинг върху прилагането на правото на ЕС и как е осигурявала неговото спазване през 2019 г., както и […]

Прочети цялата публикация